Kontaktinformasjon

Ønsker du å vite mer om Yeung familiens Tai Chi? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Kontakt oss på info@yeungtaichi.no
eller direkte til de forskjellige trenerne: paolo@yeungtaichi.no, trond@yeungtaichi.no , ivar@hung-gar.no eller petter@yeungtaichi.no

eller via telefon

Paolo Zupin (Oslo): tlf 4041 0745
Trond Løvli (Greverud): tlf 9524 0299
Petter Freberg (Sandefjord): tlf 4662 0922

Ivar Bokaspen (Bergen): tlf 9203 0596

 

Du kan dessuten finne mer informasjon på disse nettsidene:

http://www.taichi.co.uk (Jim Uglows skole i England)

http://www.ritaichi.com (John Conroy, USA - direkte student av Yeung Ma-lee)

http://www.cataichi.com (Joe Baltazar, USA - direkte student av Yeung Ma-lee)

http://www.surreytaichi.co.uk (Kevin Bryant, Surrey, England)

http://www.taichigenova.it (Gian Luca Santoni, Genova, Italia)