Om treningen

Navnet Tai Chi henspiller på en forståelse av det dynamiske samspillet mellom to universelle krefter, kalt Yin (feminin) og Yang (maskulin). Ved hjelp av instruksjon og egentrening vil en utøver gradvis oppnå en fysisk og mental forståelse av dette dynamiske samspillet og få tilgang til sitt fulle potensial. Tai chi chuan (på kantonesisk: Tai gik kuen), er en treningsform som involverer kropp, sinn og følelser på en helhetlig måte. Dynamikken mellom Yin og Yang kommer ikke til uttrykk som en ren likevekt mellom to urkrefter, men mer som et samspill, hvor ideer som "det myke overvinner det harde" og "det harde skjules i det myke", får en praktisk betydning.

Dette samsvarer med tankegangen i tradisjonell kinesisk kultur, kanskje særlig daoisme.
Andre tradisjonelle kampkunstideer kan være knyttet til spesielle forestillinger om eller assosiasjoner til dyr, da særlig trane,
tiger og slange.

For å få utbytte av ideene denne kampkunsten bygger på, er det nødvendig at disse erfares og erkjennes, både kroppslig
og mentalt. Ved respektfullt å følge Yeung-familiens metodikk, gis utøverne innsikt i en "skatt" som mange trodde var tapt.

Helsemessige gevinster er åpenbare.  Fysisk og mental aktivitet er knyttet opp til utførelsen av et sett bevegelser som
både har en positiv helsemessig virkning og en effektiv praktisk betydning som selvforsvar.  Tai chi chuan er derfor
særlig gunstig mot lidelser som forbindes med det moderne samfunn, da særlig stressrelaterte sykdommer.
Økt konsentrasjonsevne, og en avspent, velstimulert fysikk er den generelle virkningen.

Som selvforsvar utnyttes det fulle potensialet denne treningen gir. I selvforsvarssituasjoner vil, uavhengig av angriperens
størrelse og styrke, angrepet bli avverget og angriperens kraft bli brukt mot ham selv med bruk av minimal kraft.

Treningen bygges rundt tre grunnleggende elementer. Disse virker innbyrdes komplementerende, og er de viktigste
"redskapene" på ett hvert nivå.  

 

 

 

 

 

1:"Softening"-øvelsene er en rekke grunnleggende øvelser som gjør utøveren i stand til å nærme seg det fulle "interne" aspektet av Tai chi chuan.
Ved å praktisere disse vil man gradvis opparbeide en fysisk og mental bevissthet som inkluderer alle kampkunstens prinsipper.
Disse prinsippene utdypes videre i

2:"formen". Dette er en sammenhengende rekke bevegelser som gir utøveren et arsenal av selvforsvarsteknikker
og kampprinsipper. "Formen" stimulerer kroppens energisystem på en mer aktiv måte, og tar i sin helhet ca. 20 minutter å utføre.
Parallelt med "formen" begynner man å lære ulike

3:“partnerøvelser”. Disse gir mulighet til å utvikle forståelsen av de ulike prinsippene i
samhandling med en partner. For den seriøse utøver som ønsker videre utdyping finnes andre former og øvelser som "hurtig form", sabel, sverd
og spydform, tomannsform, chi-gung m.m.

Instruksjonen er knyttet til formidlingen av spesielle ideer og "oppskrifter".  En nysgjerrig, aktiv og lærevillig holdning er derfor nødvendig.  
En god kommunikasjon mellom lærer og elev er en forutsetning. På grunn av dette, vil en undervisningsgruppe i Yeung gar tai gik kuen ha en
begrenset størrelse og generelt være preget av en humørfylt og åpen atmosfære, men med respekt for kunnskapen som formidles.

Treningen som tilbys i Norge passer for alle voksne (bør være fylt 16 år +).  Ingen forkunnskaper er nødvendig.  Erfarne utøvere av tai chi, eller
andre kampkunster, som føler at det kanskje er noe "mer" å hente, oppfordres spesielt til å ta kontakt.

Familien Yeungs Tai Chi Chuan

Yang-stil Tai Chi Chuan, er uten sammenlikning den mest kjente og utbredte stilen av Tai Chi.

Selv om dette navnet peker tilbake på Yang-familien (på kantonesisk: Yeung Gar), gir det ikke lenger noen garanti for kvaliteten som ble forbundet med denne familiens originale Tai Chi-system.
Manglende kunnskap og tilførsel av egne ideer, har ført til en rekke varianter og utvannede avarter.
For å klargjøre vårt standpunkt velger vi å gjengi en erklæring fra Hong Kong-grenen av Yeung familien.
Av respekt for kilden gjengis denne erklæringen i sin originale engelskspråklige utgave:

The Yeung family’s style of Tai Chi Chuan is unique to the Yeung family. It was started by Great Master, Yeung Lu Chan,
who was born over two hundred years ago, and has been passed down to family members, generation after generation
to the present day. The lineage under discussion is that of Mr Yeung Sau Chung, the eldest son of Mr Yeung Ching Po.
Mr Yeung Sau Chung moved to Hong Kong with his family in 1949, and continued to dedicate his life to practicing and
teaching Tai Chi Chuan until his death in 1985. Since then his family has devoted themselves to practicing and teaching
Tai Chi Chuan. Mr Yeung had taught for over fifty years, and his daughter Ms Yeung Ma Lee, taught for over twenty years.
Over these seventy years, they both have taught many students. Their method of teaching is personal and individualized.
Through this methodology, they have employed various teaching approaches that take into consideration an individual’s
learning level, capabilities and physique.

It is important to clearly define the different categories of learning more fully:

Category one is family.
Yeung family members are taught the complete body of knowledge. In the family, the methods and formulas are observed most strictly, and the
teaching methods employed are quite severe. While all family members learn, not all like teaching and not all take disciples.

Category two is disciple.
Generally, a student is required to spend a specific amount of time studying with the teacher before being considered for discipleship.
Students are accepted as disciples based on several criteria. The disciples must have aptitude and possess virtues such as honesty, kindness
and loyalty to the Yeung’s family. Once accepted, they would acquire from the Master skills that lead to a level of comprehension that far exceeds
that of the students so that they can help the Master to spread the Yeung Family’s Tai Chi Chuan.

A disciple is allowed to use the Yeung family’s name when teaching. Disciples can choose to take their own disciples. All disciples are listed in
the chart of School of Yeung’s style of Tai Chi Chuan but not in the Yeung’s family lineage despite the fact that some people shamefully promote
themselves this way.

Category three is student.
With permission from the Yeung’s family students could teach using the Yeung’s family name.

The family itself has published books about Tai Chi Chuan. One must understand that books only serve as a guide; you could only learn the art
well with instructions from the Yeung family. Recently a movie of Mr Yeung Sau Chung surfaced on the internet (without family permission).
The same principle applies. It may be the best form one has ever seen, but without the underlying formula, it is impossible to learn from it.

There are a lot of claims by some people saying they are practicing the “real” Yeung style, or they possess the “forgotten secrets” etc.
It is absolutely important that the followers should exercise the utmost caution to discern the authenticity of these claims and whether the martial
art is appropriate for their physique, otherwise it is not only a waste of time and money but also it might cause serious injury.
Yeung style Tai Chi Chuan is both an extraordinary defensive art as well as an unparalleled health maintenance exercise.
The principles and applications are only as valuable and effective as the source from which they spring. Know your source.